LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

LKS Charzykowy - klub żeglarski, Chojnice

 

II Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

1. TERMIN: 3 – 5 grudnia 2021 r.

2. MIEJSCE REGAT: aktualne miejsce zamieszkania, https://www.virtualregatta.com/
Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice (WRB) rozgrywane są w oparciu o platformę VirtualRegatta (www.virtualregatta.com) zarządzaną przez WORLD SAILING.

3. ORGANIZATOR: Ludowy Klub Sportowy Charzykowy przy współpracy z Wójtem Gminy Chojnice.

4. PRZEPISY: Regaty rozgrywane będą zgodnie z „ przepisami” zdefiniowanymi
w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 -2024.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA:

5.1 W regatach może uczestniczyć każda osoba w wieku do lat 18, posiadająca dostęp do komputera lub telefonu i internetu.

5.2 Założenie własnego darmowego konta na stronie: https://www.virtualregatta.com/

6. ZGŁOSZENIA:

6.1 Zgłoszeń należy dokonać w dniach 19-30.11.2021 poprzez wysłanie formularza zgłoszenia na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczenie do siedziby klubu.

6.2 W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, wiek, nick startowy z konta w serwisie

https://www.virtualregatta.com/ oraz numer telefonu (aplikacja WhatsApp)

6.3 Nick zakładany przez zawodnika na platformie VirtualRegatta nie może być wulgaryzmem, obraźliwy dla innych osób, reklamą produktów lub firm.

6.4 Oficjalnym kanałem komunikacji dla zawodników startujących w regatach jest grupa na WhatsApp.

6.5 Obowiązuje limit miejsc max. 60 zawodników - liczy się kolejność zgłoszeń.

7. TABLICA OGŁOSZEŃ, KOMUNIKATY: do komunikacji organizatora z zawodnikami służy aplikacja WhatsApp, na której po zakończeniu procedury zgłoszeń do regat zostanie stworzona grupa uczestników regat.

8. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT:

7.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów w tym 6 wyścigów kwalifikacyjnych oraz 3 wyścigi finałowe.

7.2 Po rozegraniu 4 wyścigów najgoszy wynik z serii będzie skreślany, po rozegraniu 9 wyścigów będą skreślane dwa najgorsze wyniki - jeden z kwalifikacji oraz jeden z wyścigów finałowych.

7.3 Dziennie rozegrane będą maksymalnie 3 wyścigi o określonej godzinie.

7.4 Godzina wyścigów nie będzie mogła zostać zmieniona.

7.5 Każda grupa będzie liczyła nie więcej niż 20 uczestników.

7.6 Listy startowe, wyniki i podział na grupy będzie przesłany aplikacją WhatsApp do uczestników

7.7 Zawodnicy, którzy zgłosili się do regat i nie ukończyli żadnego wyścigu nie są klasyfikowani.

7.8 Słaba jakość połączenia internetowego, którym dysponuje wirtulany żeglarz nie jest podstawą do odwołania regat.

9. PROGRAM REGAT:

codziennie: piątek -sobota-niedziela

godz. 18 00 - podanie kodu startowego do 3 wyścigów w komunikacie regatowym przez aplikacją WhatsApp

od godz. 19 00 - aktywacja startu do pierwszego wyścigu, po aktywacji administrator czeka

max. 3 minuty na uczestników, po ukończeniu wyścigu administrator aktywuje kolejny kod i również oczekuje 3 minuty na uczestników.

10. NAGRODY: Upominki ufundowane przez Wójta Gminy Chojnice w ramach projektu Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice

11. RODO: Zgłaszając się do regat zawodnik potwierdza, że zapoznał się z klauzulą ochrony danych.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Cezary Kloka, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel: 602 724 675

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II WIRTUALNYCH REGATACH BOŻONARODZENIOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE

imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………….

wiek. ………………..

nick startowy z konta w serwisie https://www.virtualregatta.com/ ……………………….

numer telefonu (aplikacja WhatsApp) …………………..…………………………………..

……………………….………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest LKS Charzyykowy, ul Rybacka 8

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
i promocji Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta Gminy Chojnice, opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia
w regatach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………… ……………….. osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem
i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Wirtualnych Regatach Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

 

Regulamin przyznawania miejsc w porcie na sezon 2022 dla członków LKS Charzykowy z puli miejsc będących w dyspozycji klubu.

W oparciu o uchwałę Zarządu LKS Charzykowy numer 2/XII/2020 z dnia 5 grudnia 2020 roku oraz ustalenia z Zarządcą portu, Zarząd LKS Charzykowy zatwierdził następujący regulamin przyznawania miejsc w porcie:

1. Zarząd LKS Charzykowy będzie weryfikował wszystkie złożone wnioski przez członków klubu dotyczące miejsc pozostających w dyspozycji klubu.

2. Warunkiem koniecznym otrzymania miejsca w porcie jest złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z załącznikiem potwierdzającym własność jednostki /jachtu, motorówki/. Dokumentem potwierdzającym własność może być: umowa kupna- sprzedaży, f vat, rachunek lub oświadczenie o własności jednostki. Wniosek należy złożyć do dnia
31 stycznia 2022 roku w sekretariacie CHKŻ Chojnice /Zarządca portu/.

3. Członek klubu wnioskujący o miejsce w porcie musi mieć opłacone składki członkowskie do końca 2021 roku oraz opłacone składki co najmniej do połowy 2022 roku. Jakiekolwiek zaległości dyskwalifikują wniosek członka o miejsce w porcie z puli miejsc będących
w dyspozycji klubu.

4. Zarząd LKS Charzykowy w trakcie weryfikacji wniosku i decyzji o przyznaniu miejsca w porcie
z puli miejsc klubowych będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

a. Zaangażowanie wnioskującego w prace społeczne na rzecz stowarzyszenia, szeroko rozumiane wspieranie klubu, zaangażowanie w działalność i życie klubu. Ocena
w tym punkcie 0-5 punktów. /ocena Zarządu na podstawie obserwacji zaangażowania członka w życie klubu/.

b. Przekazywanie na rzecz stowarzyszenia 1% podatku- premiowane będą te osoby wnioskujące, które przekazują 1% podatku. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów.
/1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata i więcej przekazywania 1% podatku/.

c. Przechowywanie jednostki na terenie klubu w okresie zimowym- premiowane będą
te osoby wnioskujące, które płacą za miejsce parkingowe i hangarowanie sprzętu. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów. /1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata
i więcej hangarowania sprzętu na terenie klubu/.

d. Kontynuacja dzierżawy miejsca w porcie- staż. Ocena w tym punkcie 0-3 punktów.
/1-pkt za 1 rok, 2 pkt- za 2 lata, 3 pkt za 3 lata i więcej wynajmowania miejsca
w porcie/.

5. Każdy wniosek będzie rozpatrywany i oceniany przez Zarząd indywidualnie i punktacja będzie wpisywana do tabeli oceny wniosku /zał. nr 1 do Regulaminu/.

6. O przyznaniu miejsca w porcie z puli miejsc będących w dyspozycji klubu będzie decydowała punktacja za ocenę wniosku. W przypadku remisu wynikającego z podliczonych punktów decydujących o przyznaniu miejsca w porcie, Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w porcie wnioskodawcy, który ma dłuższy staż w klubie i jest /był/ bardziej zaangażowany
w życie klubu.

7. Miejsce w porcie przyznawane jest tylko na jeden sezon- na rok 2022.

8. Aktywnym członkom klubu Zarząd może przyznać bonifikatę w wysokości do 50% opłaty
za wynajem miejsca. Dla przyznania bonifikaty wymagane jest zdobycie min. 7 pkt przyznawanych na podstawie ust. 4 niniejszego regulaminu.

9. Lista zweryfikowanych wniosków, na podstawie, których Zarząd przyznał wnioskującym miejsca z puli miejsc klubowych będzie wywieszona na tablicy klubowej oraz przekazana
do Zarządcy portu do dnia 15 lutego 2022 roku.

10. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 

 

Za Zarząd LKS Charzykowy

Prezes Andrzej Dalecki

 

środa, 10 listopada 2021 17:32

Tabela oceny wniosku

Autor: Rafał Wełninski

Zał. 1 Tabela oceny wniosku

Imię i nazwisko

Potwierdzenie

własności

Składki

Zaangażowanie

1%

Zimowanie

jachtu

Staż
w porcie

pkt

Rabat

Decyzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Puchar Burmistrza Chojnic

I wyścig klasy OPP gr. B zostanie rozegrany jako Memoriał Teresy Januszewskiej

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 03-04.07.2021r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’Equipe, 420.

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Sailing, regulaminem PSKO 2021r. oraz zgodnie z przepisami
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 01.07.2021r.

2.3 Wpisowe do regat wynosi:

60zł dla zawodnika OPP A i B,

80zł dla załogi L’Equipe i 420

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 01.07.2021r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

02.07.2021r. w godz. 18.00 do 19.00

03.07.2021r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’Equipe, 420. Trasa regat będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

03.07.2021r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

03.07.2021r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

04.07.2021r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

04.07.2021r.

Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany w dniu 09.05.2021 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalna tablica ogłoszeń znajduje się na terenie LKS Charzykowy .

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń LKS Charzykowy

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

 

Charzykowy, dnia 9 czerwca 2021

 

 

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Ludowego Klubu Sportowego Charzykowy

 

 

 

Zarząd Klubu LKS Charzykowy, zaprasza członków klubu na zebranie sprawozdawcze w dniu
25 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie klubu.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu za 2020 rok.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Głosowanie nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań za 2020 rok.

7. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Przypomina się wszystkim członom klubu o obowiązku opłacenia składek. Każdy członek klubu powinien mieć opłacone składki na bieżąco.

 

Za Zarząd Klubu

Prezes Zarządu

 

Andrzej Dalecki

 

Strona 2 z 29

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.