LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

środa, 10 listopada 2021 17:34

Regulamin przyznawania miejsc w porcie na sezon 2022

Regulamin przyznawania miejsc w porcie na sezon 2022 dla członków LKS Charzykowy z puli miejsc będących w dyspozycji klubu.

W oparciu o uchwałę Zarządu LKS Charzykowy numer 2/XII/2020 z dnia 5 grudnia 2020 roku oraz ustalenia z Zarządcą portu, Zarząd LKS Charzykowy zatwierdził następujący regulamin przyznawania miejsc w porcie:

1. Zarząd LKS Charzykowy będzie weryfikował wszystkie złożone wnioski przez członków klubu dotyczące miejsc pozostających w dyspozycji klubu.

2. Warunkiem koniecznym otrzymania miejsca w porcie jest złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z załącznikiem potwierdzającym własność jednostki /jachtu, motorówki/. Dokumentem potwierdzającym własność może być: umowa kupna- sprzedaży, f vat, rachunek lub oświadczenie o własności jednostki. Wniosek należy złożyć do dnia
31 stycznia 2022 roku w sekretariacie CHKŻ Chojnice /Zarządca portu/.

3. Członek klubu wnioskujący o miejsce w porcie musi mieć opłacone składki członkowskie do końca 2021 roku oraz opłacone składki co najmniej do połowy 2022 roku. Jakiekolwiek zaległości dyskwalifikują wniosek członka o miejsce w porcie z puli miejsc będących
w dyspozycji klubu.

4. Zarząd LKS Charzykowy w trakcie weryfikacji wniosku i decyzji o przyznaniu miejsca w porcie
z puli miejsc klubowych będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

a. Zaangażowanie wnioskującego w prace społeczne na rzecz stowarzyszenia, szeroko rozumiane wspieranie klubu, zaangażowanie w działalność i życie klubu. Ocena
w tym punkcie 0-5 punktów. /ocena Zarządu na podstawie obserwacji zaangażowania członka w życie klubu/.

b. Przekazywanie na rzecz stowarzyszenia 1% podatku- premiowane będą te osoby wnioskujące, które przekazują 1% podatku. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów.
/1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata i więcej przekazywania 1% podatku/.

c. Przechowywanie jednostki na terenie klubu w okresie zimowym- premiowane będą
te osoby wnioskujące, które płacą za miejsce parkingowe i hangarowanie sprzętu. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów. /1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata
i więcej hangarowania sprzętu na terenie klubu/.

d. Kontynuacja dzierżawy miejsca w porcie- staż. Ocena w tym punkcie 0-3 punktów.
/1-pkt za 1 rok, 2 pkt- za 2 lata, 3 pkt za 3 lata i więcej wynajmowania miejsca
w porcie/.

5. Każdy wniosek będzie rozpatrywany i oceniany przez Zarząd indywidualnie i punktacja będzie wpisywana do tabeli oceny wniosku /zał. nr 1 do Regulaminu/.

6. O przyznaniu miejsca w porcie z puli miejsc będących w dyspozycji klubu będzie decydowała punktacja za ocenę wniosku. W przypadku remisu wynikającego z podliczonych punktów decydujących o przyznaniu miejsca w porcie, Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w porcie wnioskodawcy, który ma dłuższy staż w klubie i jest /był/ bardziej zaangażowany
w życie klubu.

7. Miejsce w porcie przyznawane jest tylko na jeden sezon- na rok 2022.

8. Aktywnym członkom klubu Zarząd może przyznać bonifikatę w wysokości do 50% opłaty
za wynajem miejsca. Dla przyznania bonifikaty wymagane jest zdobycie min. 7 pkt przyznawanych na podstawie ust. 4 niniejszego regulaminu.

9. Lista zweryfikowanych wniosków, na podstawie, których Zarząd przyznał wnioskującym miejsca z puli miejsc klubowych będzie wywieszona na tablicy klubowej oraz przekazana
do Zarządcy portu do dnia 15 lutego 2022 roku.

10. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 

 

Za Zarząd LKS Charzykowy

Prezes Andrzej Dalecki

 

Skomentuj

Uzupełnij pola oznaczone (*). Dozwolone jest użycie prostego kodu HTML.

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.