LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

piątek, 19 listopada 2021 16:46

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II WIRTUALNYCH REGATACH BOŻONARODZENIOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II WIRTUALNYCH REGATACH BOŻONARODZENIOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE

imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………….

wiek. ………………..

nick startowy z konta w serwisie https://www.virtualregatta.com/ ……………………….

numer telefonu (aplikacja WhatsApp) …………………..…………………………………..

……………………….………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest LKS Charzyykowy, ul Rybacka 8

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
i promocji Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta Gminy Chojnice, opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia
w regatach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………… ……………….. osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem
i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Wirtualnych Regatach Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

 

Skomentuj

Uzupełnij pola oznaczone (*). Dozwolone jest użycie prostego kodu HTML.

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.