LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

środa, 18 czerwca 2014 19:25

Zawiadomienie o regatach: Regaty O Puchar Lata, 12-13.07.2014

Charzykowy, 18-06-2014

Zawiadomienie o regatach
Regaty O Puchar Lata
12-13.07.2014 r.

 

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jez. Charzykowskim (akwen Charzykowy) w dniach 12-13.07.2014 r.
2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO..
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA WSTĘPNE I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (kat. A i B), 420 i Laser 4.7.
3.3 Zgłoszenia wstępne należy dokonać do dnia 07.07.2014r. zgłosić się za pośrednictwem strony http://www.zgloszenia-online.pl/. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego zgodnie z punktem 21 Regulaminu PSKO
3.4 Wpisowe do regat wynosi:


klasa
Zgłoszenia online do 06.07.2014 r. Brak zgłoszeń online
do 06.07.2014r.
jednoosobowe 40 PLN 60 PLN
dwuosobowe 50 PLN 75 PLN

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.
4.1 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 12.07.2014 w godz. 08.30-10.00.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty do regat,
- aktualne badania lekarskie (dot. tylko zawodników polskich),
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia jachtu danej klasy (dot. tylko zawodników polskich),
- ubezpieczenie OC na 2014 r.,
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
5. PROGRAM REGAT.
5.1


Dzień
Godz  
12.07.2014 (sobota) 08.30-10.00 Przyjmowanie zgłoszeń
j.w 10.15 Otwarcie regat
j. w. 10.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j.w + 5 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
13.07.2014 (niedziela) 9.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j. w. + 5 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
j. w. ok. 14.30 Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów.
5.3 W dniu 13.07.2014 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 12.45.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 11.07.2014 do godz. 19.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora.
7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
8.2 Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.
9. PUNKTACJA
9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
9.3 W przypadku rozegrania 5 (4 dla OPT) i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach i kategoriach otrzymają puchary, dyplomy .
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą
z udziału w regatach.
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60,668445153 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skomentuj

Uzupełnij pola oznaczone (*). Dozwolone jest użycie prostego kodu HTML.

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.