LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

sobota, 29 marca 2014 19:39

Regaty Otwarcia Sezonu 12-13.04.2014 r. - Zawiadomienie

Charzykowy, 29-03-2014

Zawiadomienie o regatach
Regaty Otwarcia Sezonu
12-13.04.2014 r.

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jez. Charzykowskim (akwen Charzykowy) w dniach 12-13.04.2014 r.

2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO w 2013r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (kat. A i B), 420 i Laser 4.7.
3.3 Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach należy dostarczyć (przesłać) do organizatora w terminie do dnia 11.04.2014 do godz 19.00. Do tego terminu należy też opłacić (gotówką lub na rachunek bankowy organizatora) wpisowe do regat. Indywidualne zgłoszenia zawodników będą przyjmowane na drukach określonych przez Kolegium Sędziów PZŻ.
3.4 Wpisowe do regat wynosi:


klasa
Wpisowe Wpisowe podwyższone
jednoosobowe 40 PLN 60 PLN
dwuosobowe 50 PLN 75 PLN

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 12.04.2014 w godz 09.00-10.30. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego do regat podwyższonej o 50%.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty do regat,
- aktualne badania lekarskie (dot. tylko zawodników polskich),
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia jachtu danej klasy (dot. tylko zawodników polskich),
- ubezpieczenie OC na 2014 r.,
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
5. PROGRAM REGAT.
5.1


Dzień
Godz  
12.04.2014 (sobota) 09.00-10.45 Przyjmowanie zgłoszeń
j.w 11.15 Otwarcie regat
j. w. 11.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j.w + 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
13.04.2014 (niedziela) 9.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j. w. + 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
j. w. ok. 14.00 Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów.
5.3 W dniu 13.04.2014 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz 12.45.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 11.04.2014 do godz 19.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora.

7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
8.2 Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
9.3 W przypadku rozegrania 5 (4 dla OPT) i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach i kategoriach otrzymają puchary, dyplomy.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60,668445153 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skomentuj

Uzupełnij pola oznaczone (*). Dozwolone jest użycie prostego kodu HTML.

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.