LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

czwartek, 24 października 2013 06:37

Zmiana SIWZ zamówienia do 14000 EUR

Ze względu na niezgodność z zapisem ustawy o zamówieniach publicznych zmianie ulega punkt SWIZ:

12.2 Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2013 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania powyższego terminu decydujące znaczenia ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

i otrzymuje brzmienie

12.2 Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2013 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania powyższego terminu decydujące znaczenia ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Informujemy, że w zakładce zamówienia-publiczne-powyzej-14-000-eur na stronie internetowej www.lks.charzykowy.pl znajduje się aktualny tekst SWIZ.

Jednocześnie informujemy, że treść zmiana została ogłoszona w BZP :

Numer ogłoszenia: 432764 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 394210 - 2013 data 30.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy, woj. pomorskie, tel. 52 398 81 60, fax. 52 398 81 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Skomentuj

Uzupełnij pola oznaczone (*). Dozwolone jest użycie prostego kodu HTML.

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.