czwartek, 06 listopada 2014 13:01

Wyniki Przetargu "Dostawa pieca gazowego z przewodem kominowym"

Zarząd LKS Charzykowy informuje , że na w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu publicznym na dostawę pieca gazowego z przewodem kominowym wpłynęła tylko jedna oferta z firmy Termowent Andrzej Gorlik na kwotę brutto 24.467,-PLN.

Ponieważ Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedłożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oferta dostawy została wybrana i z dostawcą zostanie podpisana Umowa na dostawę.