środa, 05 listopada 2014 12:56

Wyniki Przetargu "Dostawa szaf odzieżowych"

Zarząd LKS Charzykowy informuje , że na w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu publicznym na dostawę 43szt. szaf odzieżowych do szatni wpłynęła tylko jedna oferta z firmy Centrum Sedno Sp. z o.o. na kwotę brutto 31734,-PLN.

Ponieważ Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedłożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oferta dostawy została wybrana i z dostawcą zostanie podpisane Umowa na dostawę.