LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

LKS Charzykowy - klub żeglarski, Chojnice
środa, 12 lipca 2023 13:30

"Doposażenie LKS Charzykowy"

Autor: Rafał Wełninski
S Charzykowy realizuje zadanie "Doposażenie LKS Charzykowy"
Zadanie publiczne realizowane w ramach  PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.

 

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA

 

 

Zarząd LKS Charzykowy

Zwołuje na dzień

28 kwietnia 2023 r. godz. 17:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS Charzykowy

 

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2019

4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5. Głosowanie nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2022

7. Omówienie spraw bieżących , wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

 

 

Zarząd LKS Charzykowy

Zwołuje na dzień

28 kwietnia 2023 r. godz. 17:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS Charzykowy

 

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2019

4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5. Głosowanie nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2022

7. Omówienie spraw bieżących , wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

 

piątek, 10 czerwca 2022 08:58

Regaty o Puchar Burmistrza Chojni

Autor: Rafał Wełninski

Charzykowy,08.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Regaty o Puchar Burmistrza Chojnic

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 02-03.07.2022r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, Open Skiff

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKO 2022r. oraz zgodnie z przepisami
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420, Open Skiff.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 30.06.2022r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 80 zł od zawodnika.

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 30.06.2022r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

01.07.2022r. w godz. 18.00 do 19.00

02.07.2022r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’equipe, 420 i Open Skiff. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone. Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

02.07.2022r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

02.07.2022r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

03.07.2022r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

03.07.2022r.

Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
w dniu 03.07.2022 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie umieszczona na stronie regat. Zgłaszający otrzymają instrukcję żeglugi wyłącznie w formie elektronicznej poprzez komunikator WhatsApp – grupa Regaty

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Komunikaty dla zawodników będą umieszczone na elektronicznej tablicy na stronie regat oraz poprzez komunikator WhatsApp

7.3 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

środa, 20 kwietnia 2022 16:22

Regaty o Puchar Starosty Chojnickiego

Autor: Rafał Wełninski

Charzykowy, 19.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Regaty o Puchar Starosty Chojnickiego

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 07-08.05.2022r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, Open Skiff

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKO 2022r. oraz zgodnie z przepisami
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420, Open Skiff.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 05.05.2022r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 80 zł od zawodnika.

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 05.05.2022r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

06.05.2022r. w godz. 18.00 do 19.00

07.05.2022r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’equipe, 420 i Open Skiff. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone. Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

07.05.2022r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

07.05.2022r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

08.05.2022r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

08.05.2022r.

Żaden sygnał ostrzeżenie nie zostanie podany
w dniu 08.05.2022 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie umieszczona na stronie regat. Zgłaszający otrzymają instrukcję żeglugi wyłącznie w formie elektronicznej poprzez komunikator WhatsApp – grupa Regaty

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Komunikaty dla zawodników będą umieszczone na elektronicznej tablicy na stronie regat oraz poprzez komunikator WhatsApp

7.3 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

poniedziałek, 04 kwietnia 2022 15:26

Zebranie sprawozdawcze klubu

Autor: Rafał Wełninski

Charzykowy, dnia 1 kwietnia 2022 roku

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu, zapraszam w dniu 22 kwietnia /piątek/ o godzinie 17.00, do siedziby klubu na zebranie sprawozdawcze.

 

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania

2. Przedstawienie sprawozdań:

Prezesa z działalności zarządu za okres sprawozdawczy

Skarbnika /sprawozdanie finansowe/

Członka zarządu ds. sportu

Trenerów z działalności szkoleniowej

3. Dyskusja nad sprawozdaniami

4. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium zarządowi i przyjęcie sprawozdania finansowego

5. Przedstawienie aktualnej sytuacji klubu, planów

6. Wolne wnioski, dyskusja

 

 

Za Zarząd Prezes

Andrzej Dalecki

 

niedziela, 20 marca 2022 07:22

Regaty Otwarcia Sezonu

Autor: Rafał Wełninski

Charzykowy, 17.03.2022r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Regaty Otwarcia Sezonu

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 09-10.04.2022r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, Open Skiff

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKO 2022r. oraz zgodnie z przepisami
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420, Open Skiff.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 07.04.2022r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 80 zł od zawodnika.

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 07.04.2022r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

08.04.2022r. w godz. 18.00 do 19.00

09.04.2022r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’equipe, 420 i Open Skiff. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone. Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

09.04.2022r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

09.04.2022r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

10.04.2022r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

10.04.2022r.

Żaden sygnał ostrzeżenie nie zostanie podany
w dniu 10.04.2022 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

 

II Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

1. TERMIN: 3 – 5 grudnia 2021 r.

2. MIEJSCE REGAT: aktualne miejsce zamieszkania, https://www.virtualregatta.com/
Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice (WRB) rozgrywane są w oparciu o platformę VirtualRegatta (www.virtualregatta.com) zarządzaną przez WORLD SAILING.

3. ORGANIZATOR: Ludowy Klub Sportowy Charzykowy przy współpracy z Wójtem Gminy Chojnice.

4. PRZEPISY: Regaty rozgrywane będą zgodnie z „ przepisami” zdefiniowanymi
w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 -2024.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA:

5.1 W regatach może uczestniczyć każda osoba w wieku do lat 18, posiadająca dostęp do komputera lub telefonu i internetu.

5.2 Założenie własnego darmowego konta na stronie: https://www.virtualregatta.com/

6. ZGŁOSZENIA:

6.1 Zgłoszeń należy dokonać w dniach 19-30.11.2021 poprzez wysłanie formularza zgłoszenia na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczenie do siedziby klubu.

6.2 W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, wiek, nick startowy z konta w serwisie

https://www.virtualregatta.com/ oraz numer telefonu (aplikacja WhatsApp)

6.3 Nick zakładany przez zawodnika na platformie VirtualRegatta nie może być wulgaryzmem, obraźliwy dla innych osób, reklamą produktów lub firm.

6.4 Oficjalnym kanałem komunikacji dla zawodników startujących w regatach jest grupa na WhatsApp.

6.5 Obowiązuje limit miejsc max. 60 zawodników - liczy się kolejność zgłoszeń.

7. TABLICA OGŁOSZEŃ, KOMUNIKATY: do komunikacji organizatora z zawodnikami służy aplikacja WhatsApp, na której po zakończeniu procedury zgłoszeń do regat zostanie stworzona grupa uczestników regat.

8. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT:

7.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów w tym 6 wyścigów kwalifikacyjnych oraz 3 wyścigi finałowe.

7.2 Po rozegraniu 4 wyścigów najgoszy wynik z serii będzie skreślany, po rozegraniu 9 wyścigów będą skreślane dwa najgorsze wyniki - jeden z kwalifikacji oraz jeden z wyścigów finałowych.

7.3 Dziennie rozegrane będą maksymalnie 3 wyścigi o określonej godzinie.

7.4 Godzina wyścigów nie będzie mogła zostać zmieniona.

7.5 Każda grupa będzie liczyła nie więcej niż 20 uczestników.

7.6 Listy startowe, wyniki i podział na grupy będzie przesłany aplikacją WhatsApp do uczestników

7.7 Zawodnicy, którzy zgłosili się do regat i nie ukończyli żadnego wyścigu nie są klasyfikowani.

7.8 Słaba jakość połączenia internetowego, którym dysponuje wirtulany żeglarz nie jest podstawą do odwołania regat.

9. PROGRAM REGAT:

codziennie: piątek -sobota-niedziela

godz. 18 00 - podanie kodu startowego do 3 wyścigów w komunikacie regatowym przez aplikacją WhatsApp

od godz. 19 00 - aktywacja startu do pierwszego wyścigu, po aktywacji administrator czeka

max. 3 minuty na uczestników, po ukończeniu wyścigu administrator aktywuje kolejny kod i również oczekuje 3 minuty na uczestników.

10. NAGRODY: Upominki ufundowane przez Wójta Gminy Chojnice w ramach projektu Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice

11. RODO: Zgłaszając się do regat zawodnik potwierdza, że zapoznał się z klauzulą ochrony danych.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Cezary Kloka, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel: 602 724 675

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II WIRTUALNYCH REGATACH BOŻONARODZENIOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE

imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………….

wiek. ………………..

nick startowy z konta w serwisie https://www.virtualregatta.com/ ……………………….

numer telefonu (aplikacja WhatsApp) …………………..…………………………………..

……………………….………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest LKS Charzyykowy, ul Rybacka 8

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
i promocji Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta Gminy Chojnice, opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia
w regatach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………… ……………….. osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem
i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Wirtualnych Regatach Bożonarodzeniowych
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

 

Strona 1 z 29

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.