środa, 12 lipca 2023 13:30

"Doposażenie LKS Charzykowy"

S Charzykowy realizuje zadanie "Doposażenie LKS Charzykowy"
Zadanie publiczne realizowane w ramach  PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.

 

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA