poniedziałek, 04 kwietnia 2022 15:26

Zebranie sprawozdawcze klubu

Charzykowy, dnia 1 kwietnia 2022 roku

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu, zapraszam w dniu 22 kwietnia /piątek/ o godzinie 17.00, do siedziby klubu na zebranie sprawozdawcze.

 

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania

2. Przedstawienie sprawozdań:

Prezesa z działalności zarządu za okres sprawozdawczy

Skarbnika /sprawozdanie finansowe/

Członka zarządu ds. sportu

Trenerów z działalności szkoleniowej

3. Dyskusja nad sprawozdaniami

4. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium zarządowi i przyjęcie sprawozdania finansowego

5. Przedstawienie aktualnej sytuacji klubu, planów

6. Wolne wnioski, dyskusja

 

 

Za Zarząd Prezes

Andrzej Dalecki