niedziela, 15 listopada 2020 09:10

Ceny opłat placowych na sezon 2020/2021

Charzykowy, dnia 09 listopada 2020 roku

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Charzykowy, na zebraniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Charzykowach, ustalił ceny opłat placowych na sezon 2020/2021 za pozostawiony sprzęt na terenie LKS Charzykowy.

 1. Za sezon zimowy uważa się okres od 15 października do 15 kwietnia /okres, w którym nie ma dozoru w porcie jachtowym/.

 2. Opłata za pozostawienie sprzętu na terenie klubu, musi być uiszczona przelewem na rachunek klubu przed pozostawieniem sprzętu na terenie klubu.

 3. Opłata za pozostawienie sprzętu w sezonie zimowym wynosi:

  • 700,00 PLN za jacht pozostawiony na placu/ parkingu klubowym,

  • 300,00 PLN za niewielkie jednostki- łódki wędkarskie, wiosłówki, pozostawione na placu/ parkingu klubowym

  • 1000,00 PLN za jednostkę w hangarze klubowym.

 4. Opłata za pozostawienie jednostki na placu/parkingu w sezonie letnim wynosi 1400,00 PLN.

 5. Po zwodowaniu jednostki właściciel jest zobowiązany zabrać z terenu klubu wózek podłodziowy/ stojak, na którym jednostka stała w sezonie zimowym.

 6. Z opłat parkingowych są zwolnieni zasłużeni członkowie klubu: kolega Stanisław Tryba oraz Janusz Januszewski.

 7. Z dniem wejścia cennika w życie tracą moc wszelkie dotychczasowe cenniki i ustalenia indywidualne poczynione z członkami poprzedniego zarządu.

Za Zarząd LKS Charzykowy
Prezes Andrzej Dalecki