piątek, 10 maja 2019 12:50

Zawiadomienie o regatach 18-19 MAJA 2019r.

Charzykowy, 06-05-2019

Zawiadomienie o regatach

Regaty Otwarcia Sezonu

18-19 MAJA 2019 r.

1. ORGANIZATOR.

1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 608 040 184

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010

1.2 Regaty będą rozgrywane na Jez. Charzykowskim (akwen Charzykowy) w dniach 18-19-05.2019 r.

2. PRZEPISY.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO w 2019 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (kat. A i B).

3.3 Zgłoszeń do regat należy dokonać elektronicznie na adres organizatora w terminie do dnia 16-05-2019. Do tego terminu należy też opłacić na rachunek bankowy organizatora wpisowe do regat. Zgłoszenia dokonane po tym terminie będą podlegać podwyższonemu wpisowemu.

3.4 Wpisowe do regat wynosi:

klasa Wpisowe Wpisowe podwyższone
OPTIMISTA” i „B” 40 PLN 60 PLN

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.

4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat oraz wpisowego gotówkowego należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 18-05-2019 w godz. 08.30-10.00.

4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

- dowód wpłaty wpisowego do regat,

- aktualne badania lekarskie (dot. tylko zawodników polskich),

- licencja sportowa zawodnika PZŻ,

- ubezpieczenie OC na 2019 r.,

- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

5. PROGRAM REGAT.

5.1.

Dzień

Godz

 

18-05-2019 (sobota)

08.30-10.00

Przyjmowanie zgłoszeń

j.w

10.15

Otwarcie regat

j. w.

10.55

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

j.w

+ 5 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego

Start do kolejnych wyścigów

19-05-2019 (niedziela)

9.55

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

j. w.

+ 5 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego

Start do kolejnych wyścigów

j. w.

ok. 13.30

Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 7 wyścigów.

5.3 W dniu 19-05-2019 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 13.10.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 17-05-2019 do godz. 19.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora.

7. POMIARY

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

8.2 Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA

9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).

9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

9.3 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY

Zasady rozdziału nagród określi regulamin opublikowany przez organizatora w przeddzień rozpoczęcia regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Sławomir Januszewski – skarbnik Klubu, tel. (052) 398 81 60, 608 040 184 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.