środa, 02 kwietnia 2014 05:47

Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd LKS Charzykowy zwołuje na dzień 23 kwietnia 2014 r. godz 19.00, a w przypadku braku kworum - tego samego dnia o godz. 19.15 w drugim terminie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej (Charzykowy, ul. Rybacka 8).

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór komisji roboczych zebrania.
2. Sprawozdania za okres 2013 r.:

  • Zarządu Klubu,
  • Komisji Rewizyjnej.

3. Dyskusja
4. Przyjęcie bilansu i sprawozdania merytorycznego za 2013 r.
6. Przyjęcie innych uchwał.

Zarząd LKS Charzykowy

Wykaz osób uprawnionych do glosowania do wglądu w biurze Klubu.