piątek, 15 listopada 2013 11:42

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane

Informujemy, że przetarg nieograniczony na „Remont i modernizacja bazy szkoleniowej Etap II Remont szatni i pomieszczeń trenerskich w Charzykowych, gm. Chojnice przy ulicy Rybackiej 8„. Oznaczenie postępowania: "Szatnie", nr zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 394210 - 2013

został rozstrzygnięty na korzyść firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DOMBUD" Karolina Fedde

Al.Brzozowa 54

89-600 Chojnice

Pełna informacja znajduje się w zakładce "Zamówienia publiczne powyżej 14.000 Euro"