czwartek, 06 września 2012 06:50

Zawiadomienie Regaty o Puchar LZS, 15-16 września 2012

Zawiadomienie
Regaty o Puchar LZS
Sfinansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Chojnicach
15-16.09.2012 r. 
1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60, 668445153
www.lks.charzykowy.pl; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jez. Charzykowskim (akwen Charzykowy) w dniach 15-16.09.2012 r.
2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa NSKO w 2012r.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (kat. B,C ), 420, ISA 407
3.3 Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach należy dostarczyć (przesłać) do organizatora w terminie do dnia 14.09.2012do godz.. 19.00. Do tego terminu należy też opłacić (gotówką lub na rachunek bankowy organizatora) wpisowe do regat. Indywidualne zgłoszenia zawodników będą przyjmowane na drukach określonych przez Kolegium Sędziów PZŻ.
3.4 Wpisowe do regat wynosi:klasa
Wpisowe Wpisowe podwyższone
jednoosobowe 40 PLN 60 PLN
dwuosobowe 60 PLN 90 PLN

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT. 
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 15.09.2012 w godz. 08.30-10.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego do regat podwyższonej o 50%.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty do regat,
- aktualne badania lekarskie (dot. tylko zawodników polskich),
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- dowód wpłaty składki NSKO
- ubezpieczenie OC na 2012 r.,
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
5. PROGRAM REGAT.
5.1Dzień
Godz.  
15.09.2012
(sobota)
08.30-10.00 Przyjmowanie zgłoszeń
j.w 10.30 Otwarcie regat
j. w. 10.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j.w + 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
16.09.2012
(niedziela)
9.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j. w. + 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego Start do kolejnych wyścigów
j. w. ok. 14.00 Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 6 wyścigów.
5.3 W dniu 16.09.2012 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz.12.45.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 14.09.2012 godz. 20.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora.
7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. 
8.2 Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.
9. PUNKTACJA
9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
9.3 W przypadku rozegrania 4 /OPTIMIST /,5 /pozostałe klasy/i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. NAGRODY
Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc otrzymują puchary , dyplomy i upominki
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
- logistyka (zakwaterowanie, wyżywienie itp.): Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60,668445153 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.