piątek, 06 kwietnia 2012 10:39

Walne zebranie

Zarząd LKS Charzykowy zwołuje na dzień 20 kwietnia 2012 r. godz 18.00, a w przypadku braku kworum - tego samego dnia o godz 18.15 w drugim terminie

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej (Charzykowy, ul. Rybacka 8).

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór komisji roboczych zebrania.
  2. Sprawozdania za okres 2011 r.:
    - Zarządu Klubu,
    - Komisji Rewizyjnej.
  3. Dyskusja
  4. Przyjęcie bilansu i sprawozdania merytorycznego za 2011 r.
  5. Przyjęcie innych uchwał.

Zarząd LKS Charzykowy

Wykaz osób uprawnionych do glosowania do wglądu w biurze Klubu.