wtorek, 31 maja 2011 00:00

Wezwanie do uregulowania składek członkowskich

Charzykowy 10.05.2011r.

 Zarząd LKS Charzykowy wzywa członków LKS Charzykowy o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Zgodnie ze statutem klubu do obowiązków członków klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich. Zaległość przekraczająca 12 miesięcy powoduje wykreślenie z listy członków klubu.

Zawodnicy, którzy nie mają uregulowanych na bieżąco składek nie mogą schodzić na wodę podczas treningów i brać udziału w regatach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za te osoby.

Termin uregulowania zaległości mija 15.06.2011r. Następnie zostanie wywieszona lista osób wykreślonych z listy członków klubu.

Zarząd LKS Charzykowy