środa, 11 maja 2011 00:00

Sprawozdanie z działalności w roku 2010

Zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie z dnia 24 kwietnia 2004 r. publikujemy w załączeniu sprawozdania z działalności Klubu za 2010 r.