piątek, 25 marca 2011 00:00

Składowanie bojerów - do końca marca

Zarząd LKS Charzykowy wzywa zainteresowanych członków do złożenia ślizgów lodowych i ich osprzętu w przeznaczonym do tego hangarze w terminie do 31 marca br.