poniedziałek, 06 września 2010 00:00

Komunikat - sprzęt porzucony

KOMUNIKAT
Zarządu LKS Charzykowy
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad przechowywania prywatnego sprzętu na terenie Klubu


1. Zarząd LKS Charzykowy prosi wszystkich członków Klubu oraz osoby niestowarzyszone do zidentyfikowania w porozumieniu z Kierownikiem Klubu - w terminie do dnia 31 października 2010 r. - ich prywatnego sprzętu (kadłuby, maszty, żagle itp.) przechowywanego w pomieszczeniach klubowych.

2. Niezachowanie ww. terminu skutkować będzie tym, że powyższy sprzęt będzie traktowany jako własność Klubu z możliwością jego zbycia.

 

 

ZARZĄD LKS CHARZYKOWY