piątek, 09 października 2009 00:00

Parkowanie łodzi

UCHWAŁA NR .1../2009
z dnia 6 października 2009 r.

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego w Charzykowych

w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 4 listopada 2009 r. odnośnie ustalenia odpłatności za parkowanie łodzi wiosłowych, żaglowych i motorowych na terenie klubu

§ 1

Zarząd przyjął uchwałę o odpłatności za parkowanie łodzi wiosłowych , żaglowych i motorowych na terenie klubu za okres zimowy. Ustala się następujące stawki za przechowywanie sprzętu pływającego za okres zimowy , tj. od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego 2009/2010

  • jachty członków klubu do 6 m długości - 30 zł za miesiąc ,
  • jachty członków klubu powyżej 6 m długości - 40 zł za miesiąc ,
  • jachty osób niezrzeszonych - 120 zł za miesiąc ,
  • łodzie wiosłowe oraz małe jachty żaglowe - 100 zł za sezon zimowy

Z opłaty zwolnione są prywatne łodzie sportowe członków klubu reprezentujących klub na zawodach sportowych oraz łodzie zasłużonych członków klubu w osobach: Stanisław Tryba, Janusz Januszewski, Dariusz Kosecki

§ 2

Traci moc uchwała Zarządu Zrzeszenia Ludowego Klubu Sportowego w Charzykowach Nr 2 z dnia 4 listopada 2008 r.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.