poniedziałek, 06 listopada 2006 00:00

Prośba do zawodników

Uprzejmie proszę wszystkich czynnych zawodników i bojerowców o przysłanie swoich numerów PESEL celem ubezpieczneia od NW wymaganego od zawodników startujących w regatach.